عسل عسل، شکر پسر

آلبوم خاطرات عسل مامان و بابا

+ ;2013/12/4ساعت 23:22  

سلام 

من توی این یک سالی که نبودم 

کللللللللللللللللللی چیزا یاد گرفتم.

که بعدا براتون می گم .

خدا فظ

عکسهای قدیمی‌تر
عکس ها خاطراتم